Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2018-05-05

 

 

Verksamhetsberättelse för 2017

 

Styrelsen för Tranholmens Båtklubb, Brunnsbo lämnar härmed en redovisning för året som gått.

Båtklubben har 148 båtplatser fördelade på Brunnsbrobryggan 101 varav 26 Y-bomsplatser, träbryggan 14 bojplatser och Käppalabryggan 33 st Y-bomsplatser.

Styrelsens sammansättning efter årsstämma den 3 september ärföljande:

 

Ordförande Moritz Weiss

Kassör Håkan Wiklund

Sekreterare Jenny Wintzer.

 

Mats Nilsson har varit ordinarie revisor med Anders Reistam som ersättare.

 

Bryggvärdar har varit Vlasta Borovkova vid Käppala bryggan och Kenneth Bäckvall och Mikael Sjöbeck för Brunnsbo bryggan och träbryggan.

 

Till valberedningen valdes Viveka Zetterberg (sammankallande) och Åsa Angelino.

Möten

Styrelsen har under året haft följande möten:

Årsmötet och två protokollförda möten. Utöver detta har styrelsen även haft informella kontakter för att hålla verksamheten i gång.

Ekonomi

Några fåtal platser har varit tomma, framförallt bojplatser (2 st).

Båtklubben har inte haft några stora kostnader under året utöver arrendet.

I övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten.

Årets förlust balanseras i ny räkning.

Övrigt

4 Y-bommar har köpts in under året och ersatt slitna Y-bommar

Andrahandsuthyrningar har varit tre under året, främst Y-bomsplatser.

Styrelsen har deltagit i två båtrådsmöten som kommunen har kallat till.

Slutord

Styrelsen få härmed tacka för det förtroende vi har fått från föreningens medlemmar.

 

Tranholmen september 2018

 

 

 

 

Moritz Weiss                                           Håkan Wiklund                                        Jenny Wintzer