Välkommen

KLUBBENS BRYGGOR

TBK Brunnsbro har tre bryggor samt strand. Det finns för närvarande 148 bryggplatser, 101 stycken vid Brunnsbo varav 26 stycken y-bomsplatser, 14 stycken bojplatser vid träbryggan samt 33 stycken y-bomsplatser vid Käppala.

Bryggvärd för Brunnsbobryggan är Kenneth Wallstedt, Käppalabryggan Kristina Hedtjärn, Träbryggan Thomas Andersson

Brunnsbobryggan

Käppalabrygga

Träbryggan

AKTUELLT

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i TBK Brunnsbo söndagen den 26 september 2021 Kl 15.00 på logen.
Ärenden som medlem vill ha behandlat på årsmötet skall vara styrelsen

tillhanda senast 10 september 2021

Dagordningen kommer senare när vi vet om det finns några ärenden att behandla på årsmötet.

 

Mvh Styrelsen

Vinterpool säsongen 2021/2022

Då är det återigen vintersäsong och vi kör på såsom tidigare säsong med vinterpool system. Förra året fungerade systemet bra och vi i styrelsen fick mycket positiv feedback från medlemmar. 


Poolsystemet innebär att samtliga y-bomsplatser i Brunnsbo och Käppala blir "poolplatser" och även de som har bojplatser vid Brunnsbobryggan har nu möjlighet att lägga till vid Y-bom. 


För att ta del av "vinterpoolen" måste man vara medlem i båtklubben och inneha en båtplats.

De "y-båtplatsmedlemmar" som inte vill upplåta sin plats i poolen måste själva se till att det sitter en skylt vid sin plats. Saknas denna skylt sedan tidigare säsong, meddela styrelsen detta via mail till: info@tbkbrunnsbo.se 

Ni som tidigare säsong meddelat att ni inte vill upplåta er plats till poolsystemet får också självklart meddela styrelsen om ni ändrat er, så tar vi bort befintlig skylt.


Vinterpoolen startar så snart vinterbron är på plats och pågår fram till vinterbron tas bort.


Mvh Styrelsen

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i TBK Brunnsbo söndagen den 31 maj 2020 Kl 17.00 på logen.
Ärenden som medlem vill ha behandlat på årsmötet skall vara styrelsen

tillhanda senast 14 maj 2020

Dagordningen kommer senare när vi vet om det finns några ärenden att behandla på årsmötet.

 

Mvh Styrelsen

Ny tid för bron

Bron kommer att ligga kvar till den 10 juni 2020.

Danderyds kommun har begärt att få förlängning av liggtiden för vinterbron.

För att minska smittspridningen av COVID-19 hos oss tranholmare och framför allt för barnen på Tranholmen och äldre har kommunen beslutat att vinter bron skall ligga kvar.

Den främsta motiveringen är att Tranholmens ca 60 barn inte skall behöva trängas på skolbåten. Skolbåten kommer inte att gå under denna period.

Det innebär att samtliga medlemmar i TBK med bojplats vid Brunnsbo inte har någon båtplats fram till och med den 10 juni.

Vid Brunnsbobryggan finns 26 Y-bomsplatser, 72 bojplatser, samt stranden att samsas om.

Båtklubben vädjar därför till er medlemmar som har Y-bommar att endast använda båtplatserna som en tillfällig parkeringsplats och inte använd den under en längre period. Låt båten i så fall ligga kvar på sin båtplats på ön.

Samtliga båtplatser inom båtklubben kommer alltså fram till och med den 10 juni vara öppna för alla betalande medlemmar.

Det fullständiga kommunbeslutet kan ni läsa mer om på Danderyd kommuns hemsida

Det är länsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.

https://www.danderyd.se/nyheter/nyheter-angaende-coronaviruset/bron-till-tranholmen-foreslas-bli-kvar-till-juni/

Styrelsen
2020-04-08

Vinterpool

Under vintersäsongen blir de medlemmar som innehar bojplatser vid Brunnsbobryggan utan möjlighet att lägga till vid en brygga, utan måste använda stranden.

 

Sedan några år tillbaka har frivilliga krafter i båtklubben ordnat med en vinterpool för de som vill fortsätta åka båt när isen inte ligger. Styrelsen har noterat att beläggningen varit låg.

 

Vid senaste årsmöte informerade styrelsen att "vinterpoolen" kommer göras permanent, vilket innebär att samtliga Y-bomsplatser vid Brunnsbo och Käppala kommer ingå i "vinterpoolsystem" från den 1:a November till den 15:e April, dvs under den tid som pontonerna utgör vinterbro.

 

För att ta del av detta måste man vara medlem i båtklubben och inneha en båtplats vid Brunnsbobryggan.

 

De medlemmar som inte vill upplåta sin plats i poolen måste meddela styrelsen detta via mail senast 31 oktober. Maila till: info@tbkbrunnsbo.se

 

De kommer erhålla en skylt som de själva monterar enligt anvisning.


Mvh Styrelsen

Inventering av båtar

Vi i båtklubben behöver veta medlemmarnas båtars bredd och längd för att kunna planera och budgetera för framtiden. 

Läs mer

 

Nya Pontoner och Bojar

Båtklubben får nya pontoner från och med vårsäsongen 2019.

Läs mer

Samtidigt kommer vi att få nya förankringar för bojar.

Läs mer

Årsmötesprotokoll

Protokoll från senaste årsmöte 6 maj 2018

Läs mer

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK