Bryggor

BRYGGOR

Det finns 148 båtplatser i Tranholmens Båtklubb Brunnsbo. För att ställa sig i kön krävs medlemsskap i båtklubben och att man är bosatt på Tranholmen.

BRUNNSBRO

Antal platser i brunnsbo är 101 stycken varav 26 är y-bomsplatser, resterande är bojplatser. Bojplatserna i Brunnsbo disponeras under tiden 15 april till 30 oktober, under övrid tid fungerar bryggan som gångbro mellan Stocksund och Tranholmen.


Bryggvärd: Kenneth Wallstedt

Hamnplatslista y-bom

Hamplatslista bojKÄPPALA

Käppalabryggan har 33 stycken y-bomsplatser. Bryggan är extra populär för boende på norra Tranholmen då de boende annars måste åka runt Tranholmen för att komma till Stocksund då vinterbron är på plats.

 

Bryggvärd: Fredrik Bellman

 

 

TRÄBRYGGAN

Träbryggan har 14 stycken bojplatser och är liksom Käppalabryggan belägen norr om sundet mellan Stocksund och Tranholmen.

 

Bryggvärd: Thomas Andersson