Information från styrelsen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Flytt av vinterbro den 18 aug 2020

 

Vad innebär det för båtklubben och dig som medlem?

  • Pontonerna där båtklubbens båtar ligger behöver flyttas den 18 augusti.
  • Du som båtägare ska flytta din båt senast den 17 augusti. Pontonerna ska vara tomma 06.00 den 18 augusti så att kommunens entreprenör Peab kan iordningställa bron och lägga en ersättningsbrygga vid båtklubben.
  • Ersättningsbryggan är ca 50 meter. Om allt går enligt plan kommer ersättningsbryggan vara på plats och klar att nyttjas på onsdag eftermiddag den 19 augusti.
  • Precis som i våras är sundet avlyst från trafik när bron är på plats.


När de ersättningspontoner är på plats så reserveras 10 platser för de som har svårt att gå och röra sig.

Dessa kommer att markeras med röda flaggor. Dessa 10 platser skall finnas på den norra sidan av pontonerna och närmast pontonerna med Y-bommar. Övriga bojplatser blir poolplatser. Detta gäller bara vid Brunnsbo bryggan. Vi börjar med denna lösning för att sedan se om det finns behov av justeringar.


Inga Y-bommar ingår i Poolplatserna.

 


FLYTT AV GAMLA BRYGGAN

Pontonerna som utgjorde vinterbron skall försäljas av kommunen.

De räknar med att pontonerna skall vara borta senast den 21 december.

Du som vill ta hand om dina förtöjningar och bryggfendrar bör göra det ganska snart innan pontonerna försvinner.

Styrelsen återkommer om det blir ett annat datum.

 

NYA BOJAR

 

PEAB Anläggning har framfört till kommunen att båtklubben borde ha mer ordning på sina bojar för att underlätta förflyttning av pontonerna som utgör vinterbron.

Kommunen har beslutat att vi skall få en förtöjnings kätting i botten som vi förtöjer våra bojar i. Det betyder att vi kommer att få nya bojkättingar och nya bojar.

 

Uppgörelsen om vem som betalar vad är inte klart.

Du som vill behålla din boj, bojkätting och bojsänke måste själv ta upp dessa. De bojar med tillbehör som inte är upptagna då PEAB anläggning lägger nya bojar kommer de att ta hand om och skrota.

Vi i styrelsen återkommer om senaste datum för detta.