Information från styrelsen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Båt inventering

 

Fler och fler byter till större och bredare båtar.

Därför behöver båtklubben veta medlemmarnas behov och anpassa båtplatserna därefter.

 

Vi vill veta båtens bredd och längd och att ni rapporterar in detta via mail till info@tbkbrunnsbo.se

Uppgifterna vill vi ha senast 31 januari 2019 för att kunna planera inför båtsäsongen 2019.

 

Om du använder mer än 1 båt så rapportera den som är störst.

Har du 2 platser, det vill säga 1 Y-bomsplats och 1 bojplats så rapportera in för 2 båtar. 

 

Vet du inte din båtbredd, gå in på t.ex. https://www.sokbat.se/

Sök på din båtmodell i deras Båtdatabas så hittar du troligtvis de uppgifter vi efterfrågar.

FLYTT AV GAMLA BRYGGAN

Pontonerna som utgjorde vinterbron skall försäljas av kommunen.

De räknar med att pontonerna skall vara borta senast den 21 december.

Du som vill ta hand om dina förtöjningar och bryggfendrar bör göra det ganska snart innan pontonerna försvinner.

Styrelsen återkommer om det blir ett annat datum.

 

NYA BOJAR

 

PEAB Anläggning har framfört till kommunen att båtklubben borde ha mer ordning på sina bojar för att underlätta förflyttning av pontonerna som utgör vinterbron.

Kommunen har beslutat att vi skall få en förtöjnings kätting i botten som vi förtöjer våra bojar i. Det betyder att vi kommer att få nya bojkättingar och nya bojar.

 

Uppgörelsen om vem som betalar vad är inte klart.

Du som vill behålla din boj, bojkätting och bojsänke måste själv ta upp dessa. De bojar med tillbehör som inte är upptagna då PEAB anläggning lägger nya bojar kommer de att ta hand om och skrota.

Vi i styrelsen återkommer om senaste datum för detta.

 

Copyright @ All Rights Reserved