Förtöjningsregler

REGLER

ATT FÖRTÖJA MELLAN

Y-BOMMAR


Så här förtöjer du båten vid bommar. Här ska du förtöja båten med sträckta tampar, fören ska helst  hamna 30 - 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det  absolut inte går att dra in den ända in till bryggan!  Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna. 


Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan  eller att båten driver ut från bryggan.

Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen. Förse båten med lämpliga fendrar på båtens båda sidor för att skydda friborden. Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom.

FÖRTÖJNING MELLAN BOJ & BRYGGA

 

Vid förtöjning mellan brygga & boj måste du först vara säker på att bojen och bryggan är tillräckligt väl dimensionerade för din båts tyngd. Sedan måste du se till att båten ligger ”åt rätt håll” dvs. att fören/stäven ska ligga mot vinden. Det är tyvärr vanligt att motorbåtar akterspegel förtöjs med aktern mot sjön och sjunker på grund av att vågorna slår in över aktern och fyller båten. 

Linans längd mellan båt och boj skall inte understiga halva båtlängden och inte vara kortare än tre meter. Men avståndet får inte heller bli så stort att båten kan driva mot intill liggande båtar.

 

Tänk  på  att  båtar  med  stort  vindfång  utgör  en extra belastning på förtöjningsanordningarna. Är utrymmet så begränsat att båtarna måste ligga uppsträckta mellan brygga & boj så skall två bryggtampar användas. Dessa bör förses med fjäderanordningar och säkras förbi de fjädrande delarna.  Detta är extra viktigt vid pontonbryggor eftersom pontonens och båtens rörelser vid sjöhävning förvärrar rycket. Vid hårt väder blir det stora påkänningar både för och akter. Det är därför nödvändigt att Du alltid har tillräckligt dimensionerat förtöjningsgods.

 

ALLA BOJAR SKA VARA TYDLIGT MÄRKTA MED BRYGGNUMMER


För att undvika missförstånd vid tilläggning och kunna hitta bojens rättmätiga ägare om bojen hamnar på vift är det av yttersta vikt att TYDLIGT märka sin boj med bryggplatsnummer.