Välkommen

KLUBBENS BRYGGOR

TBK Brunnsbro har tre bryggor samt strand. Det finns för närvarande 148 bryggplatser, 101 stycken vid Brunnsbo varav 26 stycken y-bomsplatser, 14 stycken bojplatser vid träbryggan samt 33 stycken y-bomsplatser vid Käppala.

Bryggvärd för Brunnsbobryggan är Kenneth Wallstedt, Käppalabryggan Fredrik Bellman, och för Träbryggan Thomas Andersson

AKTUELLT

Vinterpool

Under vintersäsongen blir de medlemmar som innehar bojplatser vid Brunnsbobryggan utan möjlighet att lägga till vid en brygga, utan måste använda stranden.

 

Sedan några år tillbaka har frivilliga krafter i båtklubben ordnat med en vinterpool för de som vill fortsätta åka båt när isen inte ligger. Styrelsen har noterat att beläggningen varit låg.

 

Vid senaste årsmöte informerade styrelsen att "vinterpoolen" kommer göras permanent, vilket innebär att samtliga Y-bomsplatser vid Brunnsbo och Käppala kommer ingå i "vinterpoolsystem" från den 1:a November till den 15:e April, dvs under den tid som pontonerna utgör vinterbro.

 

För att ta del av detta måste man vara medlem i båtklubben och inneha en båtplats vid Brunnsbobryggan.

 

De medlemmar som inte vill upplåta sin plats i poolen måste meddela styrelsen detta via mail senast 31 oktober. Maila till: info@tbkbrunnsbo.se

 

De kommer erhålla en skylt som de själva monterar enligt anvisning.


Mvh Styrelsen

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i TBK Brunnsbo söndagen den 28 april 2019 Kl 15.00 på logen.
Ärenden som medlem vill ha behandlat på årsmötet skall vara styrelsen

tillhandasenast 31 mars 2019

Dagordningen kommer senare när vi vet om det finns några ärenden att behandla på årsmötet.

 

Mvh Styrelsen

Inventering av båtar

Vi i båtklubben behöver veta medlemmarnas båtars bredd och längd för att kunna planera och budgetera för framtiden. 

Läs mer

 

Nya Pontoner och Bojar

Båtklubben får nya pontoner från och med vårsäsongen 2019.

Läs mer

Samtidigt kommer vi att få nya förankringar för bojar.

Läs mer

Årsmötesprotokoll

Protokoll från senaste årsmöte 6 maj 2018

Läs mer

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

Brunnsbobryggan

Käppalabrygga

Träbryggan

Copyright @ All Rights Reserved